Paweł Marks - strona domowaALDLJava dla Lanosa 1.4/1.5/1.6 oraz Nubiry 1.6
(Win-32,Linux-x86-32/64)

Jak zakupić pełną licencję?

Procedura zakupu pełnej wersji programu jest następująca:

1.Należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Dane podane w sekcji Kupujący będą umieszczone w danych informacyjnych licencji. Formularze bez wymaganych informacji nie będą obsługiwane.
2.Po otrzymaniu formularza na adres mailowy wskazany w formularzu prześlę informacje dotyczące płatności.
3.Należy dokonać przelewu zgodnie z otrzymanymi informacjami o sposobie płatności.
4.Po zaksięgowaniu wpłaty na wskazane konto w terminie maksymalnie trzech dni roboczych na adres emailowy wysyłam plik z pełną licencją programu.
5.Jeżeli na formularzu zaznaczona została "Faktura VAT" to listem poleconym wysyłam fakturę zakupu zgodnie z danymi przekazanymi w formularzu.

Ponieważ proces zakupu obsługiwany jest ręcznie, a nie przez żaden automat, dlatego możliwe jest, że punkty 2 i 4 zostaną zrealizowane w tym samym dniu, a równie dobrze może się zdarzyć większa zwłoka. Dokładam wszelkich starań, aby nie przekraczała ona trzech dni.
Czas ważności licencji (dotyczy przypadku zakupu licencji tygodniowej oraz rocznej) obejmuje okres od dnia wysyłki pliku licencji do dnia wynikającego z wykupionego okresu jej ważności. Do okresu tego doliczane są trzy dodatkowe dni, dla pokrycia ewentualnych opóźnień w dostarczeniu pliku licencyjnego pocztą elektroniczną.

Uwaga - problem

Otrzymałem sygnały, że czasami informacja o płatności nie dociera do osoby składającej zamówienie. Dotyczy to zwłaszcza kont na GMAIL'u.
W przypadku, gdy po wysłaniu zamówienia lub dokonaniu płatności po upływie trzech dni nie otrzymasz maila z informacjami o płatności ani plikiem licencyjnym, należy skontaktować się ze mną mailowo, pod adresem dostępnym na stronie głównej w celu wyjaśnienia powodu opóźnienia.

Licencja

Aby zainstalować zakupiony plik pełnej licencji konieczne będzie zaakceptowanie jej postanowień.
Pełny tekst licencji przed dokonaniem zakupu można przeczytać tutaj.

Formularz rejestracyjny

Produkt:
Kupujący: [imię i nazwisko lub nazwa firmy]
 [ulica, nr domu]
 [kod pocztowy, miejscowość]
 [inne]
Okres licencjonowania:
Adres email
Faktura VAT:
Dane do faktury:
Odbiorca:
NIP:
Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi programu ALDLJava i wiem jakie są jego wymagania programowe oraz sprzętowe. Rozumiem, że nieumiejętne (nie podparte wiedzą fachową) użytkowanie programu niesie ze sobą ryzyko spowodowania nieprawidowej pracy lub nawet uszkodzenia podzespołów samochodu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych i/lub danych firmy dla celów dokonania transakcji zakupu pełnej wersji programu ALDLJava. Nie wyrażam zgody na przetwarzanie w/w danych w innych celach ani na przekazywanie ich osobom trzecim.
Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem licencji i jej postanowieniami.