ALDLJava v.2 (c) Pawel Marks
------------------------------
Autor: Pawel Marks

Postanowanie licencyjne użytkownika końcowego.

1. Pojęcia podstawowe:
a) OPROGRAMOWANIE - Program ALDLJava, który jest objęty niniejszą licencją.
b) UŻYTKOWNIK - Osoba lub podmiot gospodarczy używający OPROGRAMOWANIA.
c) STACJA ROBOCZA - Dowolny komputer, na którym możliwe jest uruchomienie OPROGRAMOWANIA.
d) AUTOR - Autor OPROGRAMOWANIA wymieniony w nagłówku tekstu licencji.
e) SAMOCHÓD - Samochód Daewoo Lanos z jednym z silników: 1.4, 1.5, 1.6.
f) INTERFEJS - Układ elektroniczny pośredniczący w komunikacji pomiędzy sterownikiem silnika a STACJĄ ROBOCZĄ.

2. Postanowanie licencyjne:
a) UŻYTKOWNIK korzysta z OPROGRAMOWANIA na własną odpowiedzialność.
AUTOR nie odpowiada za żadne straty spowodowane nierozważnym lub nieumiejętnym
wykorzystywaniem OPROGRAMOWANIA, w szczególności AUTOR nie odpowiada
za uszkodzenia samochodu spowodowane używaniem OPROGRAMOWANIA.
b) AUTOR nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE współpracuje w pełni z każdym
egzemplarzem SAMOCHODU. Wynika z to z faktu, iż poszczególne SAMOCHODY mogą być
kontrolowane przez różne modele/wersje sterowników silnika.
AUTOR nie jest w stanie zapewnić poprawnej pracy z każdym z nich.
c) UŻYTKOWNIK może zainstalować OPROGRAMOWANIE na dowolnej liczbie STACJI ROBOCZYCH
należących do niego, jednak RÓWNOCZEŚNIE dopuszcza się pracę tylko z jedną kopią
OPROGRAMOWANIA.
d) Udostępnianie pliku licencji osobom lub podmiotom trzecim jest zabronione.
e) UŻYTKOWNIK ma prawo do dowolnego wykorzystywania i przetwarzania plików danych
oraz innej wiedzy pozyskanej przy wykorzystaniu OPROGRAMOWANIA.
f) Wykorzystywanie OPROGRAMOWANIA po zakończeniu okresu licencjonowania jest zabronione.
g) Jednokrotnie zakupiona licencja obowiązuje w obecnej i przyszłych wersjach
OPROGRAMOWANIA. Jeżeli użytkownik pobierze ze strony AUTORA nową wersję OPROGRAMOWANIA,
stara licencja nie traci ważności i umożliwia pracę z nową wersją OPROGRAMOWANIA.
h) UŻYTKOWNIK zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się w niezbędny
INTERFEJS sprzętowy. Licencja na użytkowanie OPROGRAMOWANIA nie obejmuje w żaden
sposób INTERFEJSU sprzętowego.


--- KONIEC ---